м. Чернігів,
вул. П'ятницька, 69
тел./факс: (0462) 727-135
cnfishpatrol@cndro.gov.ua

Форма контакту


Символіка Держкомрибгоспу

Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців 21.03.2017 / Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступник н

                                                                                                                                                          Додаток 1  до наказу

Управління Державного агентства рибного

господарства у Чернігівській області

від 21.03.2017 №4-о

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «Б» - заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного

господарства у Чернігівській області

Загальні умови

Посадові обов’язки

· Органiзовує роботу вiддiлу у межах делегованих начальником вiддiлу повноважень, виконує обов’язки в разi його вiдсутностi. 

· Забезпечує виконання покладених на вiддiл завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері охорони, використання та відтворення водних біоресурсів з питань, що належать до його компетенцiї.

· Бере участь у розробці проектiв нормативно-правових актiв, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції вiддiлу у межах наданих повноважень. 

· Готує проекти рiшень за напрямами діяльності управлiння, вiддiлу у межах повноважень, наданих вiддiлу, з питань, що належать до його компетенцiї.

· Аналiзує у межах наданих повноважень стан i тенденцiї розвитку за напрямом, що належить до компетенції вiддiлу, вносить пропозицiї щодо усунення негативних i закрiплення позитивних тенденцiй.

· Органiзовує та контролює своєчасний та якiсний розгляд працівниками вiддiлу звернень від органiв державної влади та органів мiсцевого самоврядування, громадських об’єднань, пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян з напряму діяльності вiддiлу, а також готує за ними проекти вiдповiдних рiшень з питань, що належать до його компетенцiї.

· Вживає заходiв щодо вдосконалення органiзацiї роботи вiддiлу.

· Подає у межах своєї компетенцiї начальнику вiддiлу пропозицiї про призначення на посади, звiльнення з посад та переміщення працівників вiддiлу, своєчасне заміщення вакансiй, заохочення та накладання стягнень.

· Забезпечує охорону водних біоресурсів у районах діяльності.

· Здійснює передбачені законодавством заходи щодо охорони водних біоресурсів та регулювання рибальства у відповідних рибогосподарських водних об’єктах.

· Надає методичну допомогу інспекторам при оформленні матеріалів (актів, протоколів та інших документів).

· Визначає (розраховує) розмір збитків, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами та методиками.

· Забезпечує належну експлуатацію і технічний стан та збереження закріпленого за ним транспорту та плавзасобів.

· Здійснює державний контроль технічного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем.

· Здійснює контроль за дотриманням використання лімітів (частки лімітів) та прогнозів допустимого вилову водних біоресурсів.

· Надає в установленому порядку пропозиції та здійснює контроль щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об’єктів.

· Забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту об'єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів.

· Бере участь у роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, які спричиняють або можуть спричинити погіршення умов існування або масову загибель водних біоресурсів.

· Проводить роз'яснювальні заходи з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства.

· Здійснює передбачені законодавством заходи щодо регулювання рибальства.

· Виконує цільові завдання з питань рибоохоронної діяльності та розпорядження керівника.

· Забезпечує дотримання вимог правил зберігання та використання закріплених за ним табельної вогнепальної зброї та інших спеціальних засобів.

· Забезпечує належне оформлення документації по виявленим порушенням природоохоронного законодавства (в межах своєї компетенції).

· Дотримується вимог нормативних документів щодо поводження з майном, знаряддями лову, незаконно добутими водними біоресурсами, вилученими у порушників природоохоронного законодавства.

· Взаємодіє з закріпленими за ним громадськими інспекторами рибоохорони, з особовим складом правоохоронних і природоохоронних органів, які приймають участь у рибоохоронній роботі.

· Складає та подає в установленому порядку інформацію та звітність за результатами основної та інших видів діяльності.

· Забезпечує дотримання в роботі правил з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та виробничої санітарії.

· Забезпечує ведення діловодства, збереження документів у відповідності з чинним законодавством.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 4300грн.;

 - надбавки та доплати - відповідно до Закону України  «Про державну службу» та постанови КМУ                              від 18.01.2017р. №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.Копії документа(документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка, затверджена наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 № 156.

6. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 05 квітня 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

10 квітня 2017 року,  10:00 год., м. Чернігів,                  Проспект Миру, 43 (Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Маслак Леся Олексіївна (0462) 727-135

 

chernigivryboohorona@i.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра (спеціаліста)

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра (спеціаліста)

2

Знання законодавства

Конституція України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про запобігання корупції", Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про тваринний світ", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Правила любительського та спортивного рибальства, інші закони України, а також нормативно-правові акти з питань охорони водних біоресурсів та регулювання рибальства

3

Професійні чи технічні знання

знання внутрішньої організації діяльності державного органу виконавчої влади, законодавства у сфері рибного господарства та прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти, методичні матеріали, правила і норми з охорони праці та техніки безпеки, санітарії та пожежної безпеки

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook,  Internet), вільне користування законодавчою базою

6

Особисті  якості

відповідальність, системність і самостійність у роботі, уважність до деталей, наполегливість, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях, вміння планувати час та ефективно його використовувати, здатність працювати в команді, вміння надавати пропозиції та їх аргументувати, аналітичні здібності

7

Технічні вміння

 наявність посвідчення на право керування транспортними засобами та  наявність посвідчення на право керування плавзасобами

8

Впровадження змін

Здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін

9

Управління організацією роботи та персоналом

Організація і контроль роботи,  вміння працювати у команді та керувати нею,  оцінка і розвиток підлеглих,  вміння розв’язання конфліктів

10

Особисті компетенції

Відповідальність,  аналітичні здібності,  дисципліна і системність,  інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність, незалежність та ініціативність,  вміння працювати в стресових ситуаціях, системність і самостійність у роботі.