м. Чернігів,
вул. П'ятницька, 69
тел./факс: (0462) 727-135
cnfishpatrol@cndro.gov.ua

Форма контакту


Символіка Держкомрибгоспу

Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців 21.03.2017 / Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

3. Які особи не відносяться до виборних осіб в розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

4. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?

5. На який строк призначаються члени Національного агентства з питань запобігання корупції?

6. Яким з наведених повноважень не наділене Національне агентство з питань запобігання корупції?

7. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

8. Зазначте, у якому з перелічених випадків Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції?

9. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?

10. Вкажіть, для якої з перелічених груп органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?

11. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?

12. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

13. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

14. Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

15. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?

16. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?

17. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?

18. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?

19. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?

20. Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?

21. Який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів?

22. Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів?

23. Яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації?

24. Яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?

25. Який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення?

26. Яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?

27. Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?

28. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?

29. На користь якої категорії осіб заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

30. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва? 

31. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?

32. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

33. У який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої влади?

34. З якою категорію осіб заборонено укладати договори про управління підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

35. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?

36. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

37. Яка процедура виправлення помилок у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно?

38. Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

39. Яка з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

40. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?

41. Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?

42. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані?

43. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є викривачем?

44. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?

45. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?

46. Результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

47. Який з перелічених документів не подається для проведення спеціальної перевірки?

48. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми?

49. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?

50. Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з корупцією»?

51. Про які об’єкти нерухомості зазначається у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

52. У якому випадку буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

53. За якою процедурою призначається на посаду член Національного агентства з питань запобігання корупції?

54. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

55. Упродовж скількох днів після подання декларації суб’єкт декларування (особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) має право подати виправлену декларацію?

56. У який період може здійснюватися повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення?

57. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

58. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

59. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

60. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

61. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?

62. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?

63. Що таке потенційний конфлікт інтересів?

64. Що таке реальний конфлікт інтересів?

65. Що таке неправомірна вигода?

66. Що таке антикорупційна експертиза?

67. Що таке пряме підпорядкування?

68. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

69. Щодо яких з перелічених видів діяльності існують обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

70. На якій підставі Національним агентством з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

71. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

72. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб?

73. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

74. У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення корупційного злочину?

75. Що визначає Закон України «Про запобігання корупції»?

76. Яким законом (законами) передбачено заходи, які можуть бути застосовані правоохоронними органами до осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції?

77. Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері запобігання корупції?

78. Рішення конкурсної комісії щодо кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували?

79. Національне агентство з питань запобігання корупції є колегіальним органом, до складу якого входить?

80. З моменту призначення скількох членів Національне агентство з питань запобігання корупції є правомочним?

81. На який строк обирається Голова Національного агентства з питань запобігання корупції?

82. Скільки разів проводиться засідання Національного агентства з питань запобігання корупції?

83. Через кого забезпечується громадський контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції?

84. Протягом якого часу розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення?

85. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України «Про запобігання корупції»?

86. До повноважень якого органу належить здійснення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері?

87. Протягом скількох робочих днів надається можливість претенденту на посаду надати письмове пояснення у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки?

88. Що має зробити посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей?

89. У який строк проводиться спеціальна перевірка за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади?

90. Яким органом проводитися спеціальна перевірка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення?

91. До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати декларацію за минулий рік?

92. У який спосіб подаються декларації суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

93. Що охоплює відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларування недостовірної інформації (як злочин, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?

94. Протягом якого часу Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

95. Яким органом здійснюється обов’язкова антикорупційна експертиза?

96. Що забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування?

97. Ким є особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (уповноважений) в юридичній особі?

98. Вкажіть, які існують підстави притягнення особи, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, до дисциплінарної відповідальності?

99. Яким органом визначається Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів?

100. Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності?