м. Чернігів,
вул. П'ятницька, 69
тел./факс: (0462) 727-135
cnfishpatrol@cndro.gov.ua

Форма контакту


Символіка Держкомрибгоспу

Конкурс на заміщення вакантних посад 21.02.2018 / Умови начальник відділу МТЗ

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      наказом Управління Державного агентства                                 

                                                                      рибного господарства у Чернігівській області

                                                                      23-од від 21.02.2018р.

 

 УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії Б” – начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Управління  Державного агентства рибного господарства

у Чернігівській  області (1 вакансія)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечення виконання завдань покладених на відділ;

Забезпечення якісної підготовки та своєчасного подання інформації, звітності відповідно до покладених на відділ завдань;

Відповідальність за облік, реєстрацію та перереєстрацію, утримання автотранспорту, флоту, приміщень управління, забезпечення їх безпечної експлуатації;

Організація матеріально-технічного забезпечення роботи управління, своєчасне постачання обладнання, меблів, оргтехніки, інвентарю, канцтоварів, тощо;

Проведення інструктажів  та заходів з питань охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;

Участь у розслідуванні причин аварій плавзасобів та автотранспорту управління, розробці заходів по запобіганню виробничого травматизму;

Розробка інструкцій з питань охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;

Здійснення заходів щодо організації та контролю дотримання правил технічної експлуатації транспорту і суден;

Забезпечення раціонального, ефективного та економного використання матеріально-технічних ресурсів;

Організація діловодства в управлінні;

Здійснення обліку використання паливно-мастильних матеріалів;

Забезпечення доступу до публічної інформації, що перебуває у володінні відділу;

Розгляд звернень громадян, що належать до компетенції відділу;

Вживання необхідних заходів щодо вдосконалення роботи відділу;

Інші обов’язки відповідно до посадової інструкції.

Умови оплати праці

відповідно до Закону України Про державну службу” від 10.12.2015 № 889-VІІІ та постанови КМУ  від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24);   посадовий оклад – 6000грн.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копія  документа (документів) про освіту;

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6. Заповнена особова картка встановленого зразка, затверджена наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 № 156.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Примітка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 07 березня 2018 року, за адресою: 14005, м. Чернігів, вул.Пꞌятницька, 69

Місце, час та дата проведення конкурсу

14 березня  2018 року, 10 год. 00 хв.,

за адресою – м. Чернігів, вул.Пꞌятницька, 69

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Маслак Леся Олексіївна (0462) 727-135

 

chernigivryboohorona@i.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємства, установ, організацій незалежно від форм власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Лідерство

 - ведення ділових переговорів;

 - вміння обґрунтувати власну позицію;

 - досягнення кінцевих результатів.

Прийняття ефективних рішень

 - вміння вирішувати комплексні завдання;

- ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

 - вміння працювати з великими масивами інформації;

 - вміння працювати при багатозадачності;

- встановлення цілей, пріорітетів та орієнтирів;

Комунікації та взаємодія

 

- співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

Впровадження змін

 - реалізація плану змін;

 - оцінка ефективності здійснених змін;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

Управління 

організацією роботи персоналу

 - організація і контроль роботи;

 - вміння працювати у команді та керувати нею;

 - оцінка і розвиток підлеглих;

 - вміння розв’язання конфліктів.

Особистісні компетенції

 - аналітичні здібності;

 - дисципліна і системність;

 - вміння працювати в стресових ситуаціях;

 - самоорганізація та орієнтація на розвиток;

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції».


Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

  Знання:

- Закону України «Про охорону праці»;

   - Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Кодексу цивільного захисту України;

- Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади;

- Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації;

- Постанови про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями;

- Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним;

- Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів;

- Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- Правил пожежної безпеки в Україні;

- Вимог та правил з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії.

- Положення про Державне агентство рибного господарства України;

- Положення про Управління Державного агентства рибного господарства  у Чернігівській  області;

- Порядку зберігання, перевезення, носіння і використання вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів;

- Інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та матеріально-технічного забезпечення;